TORRE DEL MERCAT DEL GUINARDÓ

Guinardó | Barcelona | 2015

Client

Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de Mercats

Autors

Bayona | Valero
Cantallops Vicente Arquitectes

Col·laboradors

Bernuz-Fernandez arq. SLP
Armengol & Ros consul.SLP
Dalmau-Morros Tècnics SLP

Promotor

REGESA

Any:

2008-2015

Fotografia

Jordi Surroca i Gael del Río

Projecte

Projecte de rehabilitació integral i adequació interior de la Torre antiga del Mercat del Guinardó per a oficines de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona en el conjunt de l’Illa de nous Equipaments Públics. La proposta recupera els antics espais en desús del dipòsit d’aigües i espai exterior de coronament per a nous espais de serveis i un mirador panoràmic amb la restauració de l’estructura. L’espai triple central sorgeix de l’enderroc de l’escala de servei existent . L’espai s’articula al voltant de la nova escala de connexió entre plantes. La reparació de la coberta s’ aprofita per aportar llum a l’interior amb la transformació d’una part de les cobertes en un lluernari zenital, situat sobre l’escala original que aporta  valor espacial i estructural l’espai. El vestíbul original de volta ceràmica, s’ha recuperat com a espai noble d’accés i exposició. |

Premis i publicacions

2016 Obra premiada a la categoria d’edificis no residencials a la Mostra d’Arquitectura catalana del COAC 2015-2016. Illa Equipament Guinardó.
2018-19 Exposició “Import Wallonie- Export Barcelona. Re-activate the city” Bruxelles / / Publicació “Export Barcelona Re-activate the City”.”
http://www.citiesconnectionproject.com/project/guinardo-facilities-building/
2015-16 Publicació Revista “Con Arquitectura nº 57”
2011 Publicació “Equipaments: l’ordenació dels conjunts dotacionals. Dotze exemples a Barcelona”.Ajuntament de Barcelona.
2008 Publicació “Barcelona Transformació Plans i Projectes” Mercat del Guinardó. Ajuntament de Barcelona.