RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA DEL GUINARDÓ

Guinardó | Barcelona | 2015

Client

Conselleria de Benestar Família

Autors

Bayona I Valero
Cantallops Vicente Arquitectes

Col·laboradors

Bernuz-Fernandez arq. SLP
Armengol & Ros consul. SLP
Dalmau-Morros Tècnics SLP

Promotor

REGESA

Any:

2008-2015

Fotografia

Jordi Surroca i Gael del Río

Projecte

La Residència i centre de Dia, ocupa 6 de les 7 plantes del conjunt d’edificis d’equipaments del Mercat del Guinardó. En aquest cas però la major part del programa s’agrupa a les 3 plantes superiors. En total compta amb 4.851,68 m2 de superfície útil i 5.460,89 m2 de superfície construïda. Les plantes superiors del projecte agrupen els àmbits majoritàriament destinats als usuaris mentre que les plantes inferiors estan principalment destinades a serveis annexos. La planta baixa conté el vestíbul principal d’accés, i els àmbits administratius.L’accés públic a l’edifici es produeix des del vestíbul principal situat a la planta baixa. El vestíbul s’obre directament al carrer Oblit. Això fa que la residència ocupi la major part de façana d’aquest carrer en planta baixa. L’associació simbòlica de la Residència a l’accés del carrer Oblit permet atorgar-li un caràcter propi dins del conjunt d’equipaments. A part del vestíbul d’accés, la planta baixa inclou també la zona d’administració i direcció i la consergeria.
Les plantes superiors de l’edifici es divideixen en dues parts clarament diferenciades. La part nord es destina als usos del centre de dia, mentre que la part sud es destina als usos residencials. Ambdues parts es troben al vestíbul principal de planta situat al punt de confluència entre els dos usos. |

Premis i publicacions

2016 Obra premiada a la categoria d’edificis no residencials a la Mostra d’Arquitectura catalana del COAC 2015-2016. Illa Equipament Guinardó.
2018-19 Exposició “Import Wallonie- Export Barcelona. Re-activate the city” Bruxelles / / Publicació “Export Barcelona Re-activate the City”.”
http://www.citiesconnectionproject.com/project/guinardo-facilities-building/
2015-16 Publicació Revista “Con Arquitectura nº 57”.
2011 Publicació “Equipaments: l’ordenació dels conjunts dotacionals. Dotze exemples a Barcelona”.Ajuntament de Barcelona.
2008 Publicació “Barcelona Transformació Plans i Projectes” Mercat del Guinardó. Ajuntament de Barcelona.