HABITATGES PER A JOVES A LES CORTS

Les Corts | Barcelona | 2015

Client

INCASÒL, Institut Català del Sòl

Autors

Bayona I Valero

Col·laboradors

Bernuz-Fernandez arq. SLP
Dalmau-Morros Tècnics SLP

Promotor

Direcció General d’Arquitectura i Habitatge- INCASÒL

Any:

2003-2008

Fotografia

Jordi Canosa

Projecte

En el sòl qualificat com a 10hj es preveu la construcció de tres edificis d’habitatges per a joves, amb un programa de 48 habitatges i un aparcament, situats perpendicularment al carrer Dr. Joaquim Albarràn.

La col·locació d’aquests 3 blocs busca la màxima adaptació topogràfica al terreny existent, de manera que les alçades i les plantes baixes varien segons la seva posició i cota. Es planteja minimitzar les alçades edificades al carrer Albarràn per tal d’adequar-se a les construccions veïnes i acumular les màximes alçades a l’interior oest del solar. Les alçades dels cossos no superaran PB+3, mesurades des de la cota de referència de cada bloc. Els edificis van generant variacions d’alçades per tal d’alliberar sol, cel i vistes a les façanes posteriors i permetre la col·locació d’uns espais verds per a la col·lectivització opcional, al mig de cada bloc. La posició a sud dels edificis garanteix la bona orientació de tots els habitatges. Els accessos als habitatges s’organitzen en passeres corregudes accessibles des del nucli intermig de comunicacions o escala que distribueixen les plantes. Les escales es plantegen en la majoria de casos obertes a l’exterior amb excepció de les plantes baixes d’accés a cada edifici on es col·loca l’accés principal independent per a cada bloc. La urbanització s’estructura escalonadament amb terrasses, al voltant de dos espais de característiques molt diferents. Un de caràcter verd com a preexistència topogràfica d’un tros de la muntanya. I l’altre la plaça urbana,pavimentada, situada per sobre la rasant del carrer i des de on s’accedeix als serveis comunitaris.|

Primer premi Concurs per a Joves Arquitectes 2003
Obra finalista Premis Ciutat de Barcelona

Premis i publicacions

2003 Projecte Guanyador. Concurs d’habitatges joves per Joves Arquitectes (Promogut per l’INCASÒL i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. Promoció: Les Corts.
2003 Catàleg de l’exposició “Concurs d’habitatges per a joves Arquitectes. BCN” 48 Habitatges per a joves i 49 habitatges de HPO Generalitat Catalunya i COAC.
2004 Publicació revista“Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme nº 237”COAC.
2015-16 Exposició “Import Zurich – Export Barcelona. “Import Zurich. Cooperative  Housing: New ways of inhabiting”, Zurich.
Publicació “Export Barcelona Social Housing in urban context”.
http://www.citiesconnectionproject.com/project/les-corts-housing-for-young-barcelona/
2014-15 Exposició “Import Geneva- Export Barcelona. Building Geneva_Projects versus challanges”.
Publicació “Export Barcelona Social Housing in urban context”.
http://www.citiesconnectionproject.com/project/les-corts-housing-for-young-barcelona/
2014-15 Exposició i Publicació “Barcelona Connection” al Pavillon SICLI Ginebra, Suiza.
2013-14 Exposició “Import Ticino- Export Barcelona. Arquitecture and Territory.
Publicació “Export Barcelona Social Housing in urban context”.
http://www.citiesconnectionproject.com/project/les-corts-housing-for-young-barcelona/