MERCAT I SUPERFÍCIE COMERCIAL DEL GUINARDÓ

Guinardó | Barcelona | 2015

Client

Institut Municipal de Mercats
Ajuntament de Barcelona

Autors

Bayona I Valero
Cantallops Vicente Arquitectes

Col·laboradors

Bernuz-Fernandez arq. SLP
Armengol & Ros consul. SLP
Dalmau-Morros Tècnics SLP

Promotor

REGESA

Any:

2008-2015

Fotografia

Jordi Surroca i Gael del Río

Projecte

Mercat Municipal de 17 parades i superfície comercial en planta inferior.
El Mercat compta amb tres accessos des del nivell de la Nova Plaça del Mercat, una de les quals recupera l’accés original a través del vestíbul amb sostre de volta ceràmica de la Torre original.
El Mercat es comunica amb la superfície comercial situada en planta soterrani, però que es correspon a nivell de planta baixa respecte les rasant del Parc de Teodor Llorente a través d’escales mecàniques i ascensors. |

Premis i publicacions

2016 Obra premiada a la categoria d’edificis no residencials a la Mostra d’Arquitectura catalana del COAC 2015-2016. Illa Equipament Guinardó.
2018-19 Exposició “Import Wallonie- Export Barcelona. Re-activate the city” Bruxelles / / Publicació “Export Barcelona Re-activate the City”. http://www.citiesconnectionproject.com/project/guinardo-facilities-building/
2015-16 Publicació Revista “Con Arquitectura nº 57”.
2011 Publicació “Equipaments: l’ordenació dels conjunts dotacionals. Dotze exemples a Barcelona”. Ajuntament de Barcelona.
2008 Publicació “Barcelona Transformació Plans i Projectes” Mercat del Guinardó. Ajuntament de Barcelona.