CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DEL GUINARDÓ

Guinardó | Barcelona | 2015

Client

Catsalut

Autors

Bayona I Valero
Cantallops Vicente Arquitectes

Col·laboradors

Bernuz-Fernandez arq. SLP
Armengol & Ros consul. SLP
Dalmau-Morros Tècnics SLP

Promotor

REGESA

Any:

2008-2015

Fotografia

Jordi Surroca i Gael del Río

Projecte

El Projecte d’equipaments del Mercat del Guinardó, és un conjunt complex de 19.200m2 construïts que integra 5 usos diferents. El nou conjunt esdevé un nou pol urbà dins del barri del Guinardó de manera integrada amb l’entorn. Els diferents edificis es maclen entre si conformant una unitat arquitectònica, de manera que cap edifici destaca sobre la resta,potenciant així l’espai públic. L’anonimat de l’exterior, combinant una façana de sate blanca amb un basament de fabrica de ceràmica negre i gelosia en els punts d’accessos verticals, ens genera una arquitectura calmada i que pretén integrar-se en el seu entorn.
El CAP edifici de planta baixa i quatre, tanca la plaça per l’extrem oposat a la Torre del Mercat. A través del seu accés  des de la plaça, genera una connexió entre plaça del Mercat i l’espai enjardinat de Teodor Llorente.
Els accessos s’emfatitzen amb la incorporació de la gelosia de  fusta, distingint així cadascun dels edificis.
Interiorment cada equipament segueix la seva lògica i materialitat, diferenciant-se amb els materials i els colors. El tractament de l’espai interior és el que  proporciona identitat a cada ús.
El CAP, combina el negre i el blanc a través del panellat de HPL de les consultes i les àrees d’espera. El joc de volums i colors conformen uns espais rics i de fàcil identificació per part dels usuaris. |

Premis i publicacions

2016 Obra premiada a la categoria d’edificis no residencials a la Mostra d’Arquitectura catalana del COAC 2015-2016. Illa Equipament Guinardó.
2018-19 Exposició “Import Wallonie- Export Barcelona. Re-activate the city” Bruxelles / / Publicació “Export Barcelona Re-activate the City”.”
http://www.citiesconnectionproject.com/project/guinardo-facilities-building/
2015-16 Publicació Revista “Con Arquitectura nº 57”.
2011 Publicació “Equipaments: l’ordenació dels conjunts dotacionals. Dotze exemples a Barcelona”.Ajuntament de Barcelona.
2008 Publicació “Barcelona Transformació Plans i Projectes” Mercat del Guinardó. Ajuntament de Barcelona.