CASAL DE BARRI DE TRINITAT NOVA

Districte de Nou Barris | Barcelona | 2018

Client

Ajuntament de Barcelona
Districte de Nou Barris

Autors

Bayona | Valero
Cantallops Vicente Arquitectes

Col·laboradors

Bernuz-Fernandez arq. SLP
Armengol & Ros consul.SLP
Dalmau-Morros Tècnics SLP
Marta Coll Trius

Promotor

BIMSA

Any:

2015-2018

Fotografia

Jordi Surroca i Gael del Río

Projecte

L’edifici emergeix de la urbanització de l’entorn, aprofita la topografia i esdevé una prolongació de l’espai públic, transformant l’espai lliure exterior en un espai social vertebrador i afectiu, que aporta allò que falta: activitat i gent. L’interior i l’exterior s’entrellacen generant dues noves places aprofitant el desnivell del terreny. El resultat és un edifici que dilueix la línia entre l’interior i l’exterior. La plaça/coberta superior actua de plataforma mirador cap a Collserola i la casa de les Aigües. El respecte cap a l’entorn es tradueix  en l’ús del mateix material ceràmic fusionant l’espai d’urbanització amb el propi edifici. Els bancs i baranes ceràmics configuren el perímetre i actuen com a lucernaris d’entrada de llum pels espais interiors. L’edifici , amb una qualificació energètica A, redueix al màxim la demanda energètica mitjançant eines de disseny passiu i l’ús de fonts d’energies eficients i renovables. |

Premis i publicacions

2020 Obra Premiada a la categoria d’edificis no residencials a la Mostra d’Arquitectura catalana del COAC 2018-2019.
2020 Premi HISPALYT Arquitectura 2019.
2020 Publicació revista digital  Metalocus.
https://www.metalocus.es/es/noticias/un-edificio-que-emerge-de-la-urbanizacion-casal-trinitat-nova-por-bayona-valero-y-cantallops-vicente
2020 Publicació “XV Premio de Arquitectura de Ladrillo 2017-2019. HYSPALIT”.
2019 Finalistes Premis FAD Arquitectura 2019. Premi FAD Opinió 2019.
2019 Publicació revista digital “weArch” Projecte Casal de Barri Trinitat Nova. https://www.wearch.eu/casal-del-barrio-trinitat-nova-nou-barris-barcelona/
2019 Publicació Revista “Afasia”.
https://afasiaarchzine.com/2019/01/bayona-valero-cantallops-vicente/
2019 Publicació Revista “ON Premis FAD 2019”
2019 Publicació Revista “Con Arquitectura nº 69”
2014 Primer Premi i adjudicació. Concurs d’idees Casal al barri de Trinitat Nova, al districte de Nou Barris. BIMSA (amb Cantallops Vicente arquitectes).

 

.