CA L’ANDREU

Tiana | Barcelona | 2014

Client

Privat

Autors

Bayona I Valero
Conxita Balcells Associats

Col·laboradors

Fustes Sebastià S.L.
Toni Floriach, arq.tècnic
Ana Carol, paisatgista

Promotor

Giró S.L.

Any:

2010-2014

Fotografia

BV

Projecte

Es tracta d’un volum rectangular molt pròxim a la casa principal, de tres façanes situat a la cota 97,26 m, una d’elles orientada a sud-oest, un altre a nord oest, mig soterrada pel talús de d’una escala que acompanya una de les façanes de l’edificació principal, la façana est adossada a un galliner cobert amb plaques de fibrociment i la nord formant part d’un mur que separa de la feixa posterior a la cota 101,07m. Es una edificació amb coberta inclinada d’un sol pendent de teules ceràmiques que s’adapta a l’entorn.

El projecte utilitza el volum existent per construir una casa de fusta amb sistema prefabricat a taller. Panells de CLT , pilars de fusta i façanes prefabricades de fusta amb una especial atenció per les mesures passives de sostenibilitat. Aconseguint un baix consum energètic. L’habitatge incorpora mesures AUTOSUFICIENTS de producció d’energia elèctrica , reciclatge de les aigües negres a través de basses de decantació, i reutilització de les aigües grises. |