HABITATGE SOCIAL A LA PLAÇA DE LES GLÒRIES


2n Premi concurs internacional d’habitatges a les Glòries.

Fase: Licitació per a iniciar les obres.
Promotor: IMHAB

Projecte de 60 habitatges de protecció oficial, a la plaça de les Glòries de Barcelona.

Nou repte, reduir considerablement el cost de l’edifici. Ja no serà de fusta, i amb construcció amb sec, sinó que tornem a la construcció tradicional, amb estructura de formigó, façana de SATE i murs de gero, i ceràmica.

El volum principal és desenvolupa amb una barra irregular de PB+ 7 que comunica la Gran Via i el vial dels Encants mostrant els seus dos testers en aquests dos carrers. Per un costat tanca el pati interior d’illa amb la peça A i, per l’altra, dona façana a l’espai passatge/ carrer interior que separa les dues peces edificades.

Tanmateix, aquesta barra amb alineacions variants, s’uneix amb els edificis veïns amb dos ponts edificats d’ús residencial de Pb+3 amb façana a la Gran Via i al vial del Encants respectivament i que esdevenen porxos de doble alçada a l’entrada del passatge. Per sota dels ponts transcorre un carrer de circulació de vianants que comunica la Gran Via i els Encants.

Els espais exteriors del projecte, passatge i les dues cobertes-terrasses exteriors, es preveuen com a espais verds i de descans comunitaris que a la vegada seran compartits amb els altres blocs.