PREMIOS MUESTRA DE ARQUITECTURA CATALANA 2019

Awarded project.

Obra seleccionada en la modalitat de: Inclou edificis de nova planta de promoció pública El Jurat valora com es resol hàbilment –tenint en compte que és un edifici semi enterrat i tancat en si mateix- el desnivell que hi ha entre del final del carrer i el seu entorn urbanitzat, així com l’esforç per fer present en tot moment la llum natural i per la cerca de la qualitat en el resultat final. Des d’unt espai central d’accés, de doble alçada, es reparteixen la resta d’estances d’una manera molt clara, afavorint el funcionament d’aquest tipus de Centres. També és destacable com l’edifici s’integra naturalment en el paisatge urbà immediat.

Per a més informació clicar aquí