CONCURS INTERNACIONAL D’HABITATGE SOCIAL A LA PLAÇA DE LES GLÒRIES

Projecte guanyador.

El verd del parc s’escampa colonitzant els buits entre les peces. Es creen connexions urbanes que dibuixen itineraris alternatius entre els edificis. Es proposen quatre volums amb un pati central, el que dóna un factor de forma molt compacte, amb la possibilitat de transformar el pati en un gran dissipador o captador de calor. Els volums s’associen en planta baixa per establir un ecosistema compartit, que inclou espais d’intercanvi pel comerç i les activitats productives en el trànsit del carrer a casa. Cada edifici i cada habitatge és una unitat de convivència (no hi ha jerarquia entre peces). Des del convenciment que hi ha moltes maneres d’habitar, compartir i definir u habitatge, s’estableix un mòdul constant. El mòdul és la unitat. Això introdueix flexibilitat en la composició d’un hàbitat en ocupar les crugies que calgui, ara o en un futur, permetent de nou l’intercanvi veïnal.