ORDENACIÓ DEL SECTOR EIXAMPL NORD.
Vilanova i la Geltrú, Barcelona – Concurs d’idees 2009. 2a Fase
Col·laboració: Josep Parcerisa, DKV – Estudi d’Arquitectura I Promotor: Consorci Eixample Nord I PEC: 43.375.000 €. I Sup: 105Ha - 778.890 m2 de sostre.

           
image