PLA PARCIAL DISTRICTE EMPRESARIAL DE CALAFELL.
Calafell, Barcelona – 2001
Col·laboració: Josep Parcerisa I Client: Josep Inglada S.L, Joan Mestres S.L I Sup: 38 Ha.

         
image