Exposició i publicació de l’Avanç de Pla General de Mao.
2006

Exposició i publicació de l’Avanç de Pla General de Mao.
2006