“Habitatge assequible i qualitat de vida 2004-2010”.
2008

Publicació del projecte de 48 habitatges per a joves a les Corts.Publicació del projecte de 47 habitatges de VPO a Torrebaró. Ajuntament de Barcelona

“Habitatge assequible i qualitat de vida 2004-2010”.
2008

Publicació del projecte de 48 habitatges per a joves a les Corts.Publicació del projecte de 47 habitatges de VPO a Torrebaró. Ajuntament de Barcelona