“Barcelona Transformació Plans i Projectes”
2008

Publicació del projecte del Mercat del Guinardó i el seu entorn. Ajuntament de Barcelona.

“Barcelona Transformació Plans i Projectes”
2008

Publicació del projecte del Mercat del Guinardó i el seu entorn. Ajuntament de Barcelona.