EDIFICI D’HABITATGES PER A JOVES AL CARRER JOAQUIM ALBARRÀN.
Les corts, Barcelona- 2008
Consultors: Bermudes / Fernández, Bernat Alonso, Toni Floriach I Promotor: INCASOL. I Constructor: DRAGADOS I PEC: 3.900.000 €. I Sup: 4.164.,86 m2 sostre/ Hab.

                                             
image