Finalista 2a fase
CONCURS DE PROJECTE PER A LA URBANITZACIÓ DELS ARIS 9.1 I 9.2 DEL PMU DEL BARRI ANTIC DE VALLS.

Valls, Barcelona - 2009
Col·laboració: Aranyó Ensenyat Tarrida Arquitectura I Promotor: Ajuntament de Valls. I Sup: 1137m2.

       
image